Extra årsmöte kommer att hållas torsdagen den 21 mars på servicehuset Äppelgården i Urshult kl 16.00. Det extra mötet kommer att behandla resterande punkter i den dagordning som lades fram på det ordinarie årsmötet den 21 februari och som inte behandlades då.